Konkursy SMS

Zwiększenie sprzedaży, interakcja z Klientem.

Konkursy SMS

Konkursy SMS stanowią atrakcyjną metodę promocji produktów i usług.

Obecnie jedyną stosowaną formą konkursów, które nie zawierają w swojej formule elementów losowości, to konkursy kreatywne na tzw. najlepsze hasło. Zadaniem uczestnika jest wysłanie wiadomości SMS z ciekawym, oryginalnym hasłem. Oceny zgłoszeń i wyłonienia laureatów dokonuje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.

Organizacja konkursów SMS jest dużo prostsza od strony formalno-prawnej, gdyż nie wymaga zezwoleń  Izby Celnej, tak jak ma to miejsce w przypadku loterii.

Chętnie dowiem się więcej!

Zobacz także

NASI PARTNERZY