Transakcje mobilne

Konkursy SMS, Kody dostępu, Subskrypcje MT

Transakcje mobilne

SMS o podwyższonej płatności MO ( SMS Premium Rate Mobile Originated) – użytkownik usługi płaci jednorazowo w momencie wysłania krótkiej wiadomości tekstowej. Usługa nie ma charakteru subskrypcyjnego.

W jaki sposób rozpoznać taryfę SMS MO?

Pierwsza cyfra po 7  od 0 do 9 określa wartość ceny netto SMS, np: 7043, 7943.

Począwszy od taryfy 10 na początku pojawia się cyfra 9. Dwie następujące cyfry po 9 czyli od 10 do 25 definiują wartość netto ceny SMS, np: 91043, 92543.

Numery o strukturze 7X81, 7X91 mogą być wykorzystywane w zakresie usług przeznaczonych dla osób powyżej 18 roku życia ( w tym na potrzeby loterii audioteksowych).

Litera X oznacza znacznik taryfy. Jeżeli trzecia cyfra to 8 bądź 9, wówczas oznacza to serwis dla osób pełnoletnich, np: 70966.

Chętnie dowiem się więcej!

Numer dedykowany a współdzielony

Numer dedykowany – jest wykorzystywany tylko i wyłącznie przez jednego Partnera. Nie ma wówczas ograniczeń w zakresie prefiksów. Każda treść wysłana pod ten numer jest przypisana do konta rozliczeniowego dysponenta numeru.

 Numer współdzielony – może być wykorzystywany przez wielu Partnerów, co pozwala im na uniknięcie kosztów związanych z aktywacją numeru dedykowanego, konieczności osiągnięcia wymaganych limitów.
Prefiks w tym przypadku powinien liczyć co najmniej 4 znaki np.: abcd, 1234.
Aktywacja do 3 dni roboczych.

Najbardziej popularne formy zastosowania numerów SMS Premium Rate MO

 • konkursy ( stwórz hasło reklamowe, dokończ hasło reklamowe )
 • content/elementy multimedialne na telefony komórkowe /dostęp do serwisów oferujących muzykę, obraz, video
 • kody dostępu /aktywacja szybszego pobierania plików wideo/audio/
 • głosowania/plebiscyty
 • zakup dostępu do portali oferujących gry w trybie online
 • wspomaganie rozszerzonych aktywności w serwisach społecznościowych
 • przesyłanie rozwiązań krzyżówek
 • dostęp do portali oferujących gry w trybie online
 • loterie ( wymagana zgoda Izby Celnej)*

 

*Teleaudio w przypadku zainteresowania loteriami audioteksowymi podejmuje działania zmierzające do uzyskania zgody  Izby Celnej. W sprawie bliższych szczegółów prosimy o kontakt z działem Premium Rate.

 

SMS Premium Rate MT (Mobile Terminated)

Użytkownik usługi aktywuje serwis poprzez wysłanie wiadomości sms z nazwą serwisu , wpisanie kodu web pin na stronie www (WEB Opt-in) lub kliknięcie w odpowiedni link (WAP Opt-in).

Chętnie dowiem się więcej!

Jak działa usługa SMS MT?

1) Użytkownik zainteresowany cyklicznym dostępem do usługi wysyła SMS o treści Start lub związanej z nazwą serwisu np. Horoskop bądź wpisuje na stronie www swój numer telefonu. Koszt wysyłki SMS-a jest zgodny z planem taryfowym abonenta.
2) W odpowiedzi przesyłane są 2 bezpłatne wiadomości weryfikacyjne informujące o zasadach działania serwisu, koszcie, sposobie zamknięcia usługi i regulaminie.
3) Od momentu aktywacji serwisu aż do zamknięcie subskrypcji użytkownik będzie otrzymywał płatne wiadomości zgodnie z harmonogramem określonym w regulaminie.

Najpopularniejsze formy wykorzystania :

 • horoskopy
 • cytaty / z Biblii/ motywatory
 • dowcipy,
 • porady w zakresie diet,
 • kody dostępu.
 • sprzedaż contentu
 • udostępnianie wyników testów
 • konkursy
Najbardziej wykorzystywane komercyjnie taryfy – I, II, III, IV
Funkcjonalność usługi pozwala na indywidualizację treści wysyłanych do użytkowników. Operatorzy GSM zezwalają organizatorom jedynie na samodzielne definiowanie treści doręczonych konsumentom. Serwis de facto jest przygotowywany po stronie operatora, który buduje usługę zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie.

Wiadomość powitalna

 •  jest wysyłana automatycznie przez operatorów i jest wolna od opłat
 • istnieje możliwość ustawienia płatnej wiadomości powitalnej. Po wysłaniu SMS startowego rachunek konsumenta zostanie obciążony opłatą np. w wysokości 10  zł netto , po czym następnie będzie obciążony podobnie w każdy wtorek i czwartek.

Co to jest web-token?

Web-token : podczas odwiedzin strony www użytkownik zainteresowany uzyskaniem np. Horoskopu wpisuje swój numer telefonu do specjalnego formularza. Po upływie 30 sekund otrzymuje SMS z kodem – po wpisaniu kodu do okna dialogowego na stronie www otrzymuje SMS z pakietem niezbędnych informacji o serwisie.
Dla zaawansowanych:
Istnieje możliwość otrzymywania notyfikacji po zestawieniu połączenia pomiędzy naszymi serwerami.

Typy powiadomień:

 • rozpoczęcia – w czasie rzeczywistym
 • dostarczenia w czasie rzeczywistym tylko w T-Mobile, pozostali Operatorzy po upływie 1 godziny
 • zamknięcia – w czasie rzeczywistym

 

 

Komunikaty wysyłane do Klientów powinny zawierać:

 •  cenę brutto (uwzględniającą podatek od towarów i usług -VAT) za jednostkę rozliczeniową usługi albo cenę brutto za połączenie w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie
 • nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie

 

Obowiązkiem informacyjnym objęta jest nazwa podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie, a zatem nie wystarczy wskazanie znaku towarowego, logo, nazwy usługi lub innego oznaczenia stosowanego przy sprzedaży usług . Elementem nazwy przedsiębiorcy jest również jego forma prawna.

 

Informacja o zasadzie korzystania z usługi powinna być podana w sposób przejrzysty i czytelny dla abonenta, a w szczególności należy wskazać:.

 • że usługa jest świadczona na zasadzie subskrypcji
 • sposób aktywacji (zamawiania) usługi
 • sposób dezaktywacji usługi z informacją, że  zamknięcie usługi jest bezpłatne
 • zasady naliczania opłat, a w szczególności jakie czynności lub świadczenia powodują naliczenie opłaty. Jeżeli możliwość korzystania z usługi jest uzależniona od wniesienia więcej niż jednej należności, należy wskazać sposób obliczenia każdej z tych należności oraz łącznej należności za korzystanie z usługi
 • częstotliwość pobierania lub przekazywania świadczeń, jeżeli warunki korzystania z usługi przewidują taką częstotliwość

 

Welcome Message

Po zamówieniu usługi subskrypcyjnej osoba zamawiająca otrzymuje SMS z następującymi informacjami:

 1. potwierdzenie dokonania subskrypcji wraz ze wskazaniem nazwy usługi
 2. częstotliwość otrzymywania wiadomości w ramach subskrypcji
 3. wysokość opłaty z tytułu otrzymania każdego przychodzącego SMS w ramach subskrypcji w kwocie brutto
 4. miejsce, gdzie jest dostępny regulamin usługi
 5. sposób dezaktywacji serwisu z informacją, że dezaktywacja jest bezpłatna
 6. nazwa podmiotu realizującego świadczenie dodatkowe

Ponowienia

W przypadku nieudanej próby obciążenia (w związku z brakiem środków) istnieje możliwość ustawienia ponowień. Ostatnie ponowienie nie może być wysłane później niż w ciągu 24 godzin.

Wap Premium Rate działa w sieci T-mobile, Plus i Orange.

W przypadku Play wymagane jest dodatkowe potwierdzenie chęci zapisu do serwisu poprzez wpisanie swojego numeru telefonu.

 MMS o podwyższonej płatności

MMS – użytkownik ma możliwość wysłania wiadomości zawierającej tekst, grafikę, zdjęcia, dźwięk oraz wideo.
Zastosowanie: konkursy, w których wygrywa najbardziej oryginalne zdjęcie, film z możliwością dodania wypowiedzi opatrzonych autorskim komentarzem.Numery MMS występują tylko i wyłącznie w postaci numerów dedykowanych.

 

SMS Specjalny o obniżonej wartości

Wykaz dostępnych taryf SMS o obniżonej wartości

Zobacz także

NASI PARTNERZY