PL EN

Contest Manager

Obsługa stacji radiowych

Platforma Contest Manager została stworzona dla zwiększenia efektywności wykorzystania technologii SMS i IVR w mediach elektronicznych. Ma charakter otwarty i może być dowolnie modyfikowana i dostosowana do szybkiej i samodzielnej konfiguracji przez stacje radiowe. Służy do realizacji mechanizmów SMS-owych w rozgłośniach radiowych.

Platforma Contest Manager — zastosowania

Obsługa stacji radiowych poprzez Contest Manager umożliwia realizowanie wielu scenariuszy interakcji ze słuchaczami. Oto najważniejsze możliwe zastosowania.

Pozdrowienia lub opinie głosowe i SMS przez radio w dwóch możliwych konfiguracjach:

  • wysyłanie pozdrowień lub opinii przez SMS — platforma pokazuje je prowadzącemu od razu po wejściu do systemu. Może on odczytać je na antenie, połączyć się głosowo z ich autorem, a także przesłać mu jako prezent dzwonek lub tapetę,
  • nagrywanie pozdrowień lub opinii za pośrednictwem poczty głosowej instalowanej na numerach Premium Rate albo zwykłych — mogą one być odtwarzane na antenie, archiwizowane do późniejszego odtworzenia, prowadzący może łączyć się ze słuchaczem, który je nagrał.

Quizy i konkursy SMS — dają możliwość ich realizacji w czasie audycji i natychmiastowego wyłonienia zwycięzcy. Mogą być prowadzone w dwóch modelach:

  • uczestnicy odpowiadają na otwarte pytanie zadane na antenie, poprzedzając odpowiedź odpowiednim prefiksem, a prowadzący audycję wyłania zwycięzcę spośród nadesłanych odpowiedzi,
  • uczestnicy przesyłają prefiksy startowe, a w odpowiedzi na nie otrzymują pytania konkursowe. Jeśli udzielą prawidłowej odpowiedzi, dostają zadanie finałowe. Wśród przesłanych odpowiedzi jury konkursu wyłania najbardziej kreatywną, która zwycięża.

Łączenie słuchaczy na żywo, podczas których prowadzący ma stały podgląd na stan głosowań, profile słuchaczy i bazę prezentów — mogą być wykorzystywane przy głosowaniach na listy przebojów, debatach, zbieraniu opinii wśród słuchaczy czy zadawaniu pytań zaproszonym gościom programu;

Budowanie profili słuchaczy aktywnych, dzięki którym prowadzący może uniknąć nagradzania zawodowych graczy oraz mieć pełną kontrolę nad limitami nagród. Profil taki zawiera automatycznie: numer telefonu, historię połączeń, nagrań i SMS-ów. Dodatkowo można wpisać: dane osobowe słuchacza, jego ocenę, ilość i rodzaj przyznanych nagród czy ostatnią aktywność.

Dodatkowo Platforma Contest Manager daje możliwość eksportu wyników głosowania na strony internetowe. Jest ona nieoceniona zwłaszcza podczas debat wyborczych, a wyniki głosowań mogą być na bieżąco udostępniane ich użytkownikom.

Contest Manager w ofercie Teleaudio Dwa

Oferowana przez nas platforma Contest Manager umożliwia obsługę stacji radiowych o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. Zapewnia m.in.:

  • bezpośrednią interakcję ze słuchaczem,
  • śledzenie i moderowanie akcji SMS/IVR,
  • budowanie profilów słuchaczy.

Oprócz tego jesteśmy liderem, jeśli chodzi o płatności mobilne, a także oferujemy usługi Premium Rate. Zapraszamy do współpracy!

NASI PARTNERZY