Infolinia

Specjalna linia dla uczestników konkursów i loterii, Udoskonalenie komunikacji z potencjalnymi Klientami

Infolinia

Infolinie mogą być realizowane przy wykorzystaniu numeracji o podwyższonej płatności w przypadku, gdy oferowane treści mają charakter wiedzy specjalistycznej oraz za pośrednictwem numeracji, w której koszty są całkowicie przerzucone na organizatora serwisu bądź w taryfie o obniżonych  kosztach połączenia.

800/801

W przypadku przekierowania numeru ze wskaźnikiem 800/801 do stacjonarnej sieci publicznej w Polsce (poza GTS Energis):

 • dla połączeń do numeru ze wskaźnikiem 800, użytkownik usługi nie ponosi opłaty
 • za połączenia inicjowane z sieci stacjonarnej  Kontrahent ponosi opłatę 0,15 zł netto*
 • za połączenia inicjowane z sieci komórkowej Kontrahent ponosi opłatę 0,45 zł netto*

801-7

Dla połączeń do numeru ze wskaźnikiem 801-7:

 • użytkownik usługi ponosi opłatę jak za jedną jednostkę taryfikacyjną niezależnie od czasu trwania połączenia
 • za połączenia inicjowane z sieci stacjonarnej  Kontrahent ponosi opłatę 0,19 zł netto*
 • za połączenia inicjowane z sieci komórkowej Kontrahent ponosi opłatę 0,45 zł netto*

801-9

Dla połączeń do numeru ze wskaźnikiem  801-9 użytkownik usługi ponosi opłatę:

 • w godzinach od 8:00 do 22:00 za każde rozpoczęte trzy minuty połączenia jak za jedną jednostkę taryfikacyjną
 • w godzinach od 22:00 do 8:00 za każde rozpoczęte sześć minut połączenie jak za jedną jednostkę taryfikacyjną
 • za połączenia inicjowane z sieci stacjonarnej  Kontrahent ponosi opłatę 0,15 zł netto*
 • za połączenia inicjowane z sieci komórkowej Kontrahent ponosi opłatę 0,45 zł netto*

801-0

Dla połączeń do numeru ze wskaźnikiem  801-0 użytkownik usługi ponosi opłatę za każdą rozpoczętą minutę połączenia jak za jedną jednostkę taryfikacyjną

 • za połączenia inicjowane z sieci stacjonarnej  Kontrahent ponosi opłatę 0,00 netto*
 • za połączenia inicjowane z sieci komórkowej Kontrahent ponosi opłatę 0,45 zł netto*

 

*opłata za połączenie/minutę jest pobierana za każdą rozpoczętą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w/w cenniku.

Ważne: 

Połączenia inicjowane z sieci komórkowej są domyślnie blokowane. Na życzenie Kontrahenta blokadę można zdjąć bezpłatnie.

Dobra i funkcjonalna infolinia to niezawodna technologia pozwalającą na odbiór i przekierowanie wielu rozmów w tym samym czasie. To także IVR z przemyślaną architekturą i skryptami przygotowanymi zgodnie ze specyfiką branży, w której firma działa. Z prowadzeniem profesjonalnej infolinii łączy się także obsługa CRM-u zawierającego informacje o klientach oraz produktach i usługach firmy udostępniającej infolinię.

Teleaudio udostępnia swoim klientom pełne zaplecze techniczne, doradztwo oraz zasoby ludzkie umożliwiające uruchomienie Infolinii.

Zobacz także

NASI PARTNERZY