PL EN

Masowa wysyłka Voice SMS

Wysyłka VMS to jedna z usług w ofercie Teleaudio Dwa. Voice Mailing System jest nowoczesnym narzędziem do komunikacji mobilnej, które umożliwia dostarczanie wiadomości dźwiękowych na telefony stacjonarne oraz komórkowe. Mechanizm działania jest niezwykle prosty i tak samo, jak przy wiadomościach tekstowych umożliwia wysłanie informacji do wielu adresatów jednocześnie.

Masowa wysyłka VMS — na czym polega ta kampania marketingowa?

Usługa VMS marketing polega na nagraniu komunikatu głosowego, który następnie jest wysyłany na tej samej zasadzie co wiadomości SMS. Ten sposób przekazu wzbudza większe zainteresowanie odbiorcy, pozwalając na nawiązanie bardziej osobistego kontaktu. Użytkownicy mają poczucie, że wiadomości głosowe VMS są kierowane konkretnie do nich. Ten sposób prowadzenia kampanii powoduje osiągniecie wyższej skuteczności i pełniejszą realizację założonych celów marketingowych.

Masowa wysyłka Voice SMS może wykorzystywać wiadomości przygotowane na dwa sposoby:

  • przy użyciu syntetyzatora mowy, który odczytuje przygotowaną treść. Nie wymaga to dodatkowych kosztów i czasu poświęconego na przygotowanie pliku dźwiękowego. Ważne jest dokładne przestrzeganie zasad interpunkcji, które zapewni płynne i właściwe odczytanie wiadomości,
  • przy użyciu pliku dźwiękowego, który jest przygotowywany i nagrywany specjalnie dla danego Klienta. Plik audio może zostać nagrany przez profesjonalnego lektora lub we własnym zakresie. Opcja ta stwarza więcej możliwości, ale wymaga czasu i większych kosztów. Nagranie z pliku audio jest odtwarzane po odebraniu telefonu przez użytkownika.

Jak wdrożyć wysyłkę VMS?

Masowe wiadomości głosowe wymagają starannego doboru grupy docelowej, dla której realizowana jest kampania oraz przygotowania przemyślanego komunikatu. Najlepiej skierować taką kampanię do bardzo jakościowej grupy odbiorców. Mogą to być Klienci VIP lub osoby, które zgodziły się na zostawienie numerów telefonów i są otwarte na otrzymywane komunikaty.

Przestrzeganie tych wskazówek przyczyni się do skutecznej realizacji celów. Trzeba wziąć pod uwagę, że odsłuchanie nawet krótkiej wiadomości głosowej, zajmuje więcej czasu niż odczytanie SMS-a i wymaga od odbiorcy poświęcenia kilkudziesięciu sekund w czasie rzeczywistym. Z tego względu kampanie takie trzeba stosować z umiarem.

Jakie zalety ma masowa wysyłka Voice SMS?

Wiadomości głosowe usprawniają kampanie marketingowe niezależnie od branży, w której są przeprowadzane. Do ich zalet można zaliczyć:

  • szybką komunikację — w prosty sposób komunikat w ciekawej formie dociera do precyzyjnie określonej docelowej grupy odbiorców,
  • większą skuteczność przekazu — odbiorcy, którzy odsłuchają wiadomość głosową, zapamiętają więcej szczegółów niż w przypadku odczytania tradycyjnego SMS-a,
  • automatyzację wielu procesów w firmie, np. kampanii marketingowych, badania opinii czy weryfikacji leadów.

Oprócz wysyłki VMS oferujemy wiele innych usług wspierających rozwój firm, takich jak płatności mobilne, usługi Premium czy konkursy SMS.

NASI PARTNERZY