PL EN

Konkursy i loterie SMS – wszystko co musisz wiedzieć

Konkursy i loterie SMS są bardzo popularne wśród odbiorców, dzięki elementom zabawy, współzawodnictwa i możliwości łatwej wygranej. Chętnie wykorzystują to przedsiębiorstwa, dostrzegając w nich skuteczne narzędzia do promocji swojej działalności i innych zadań marketingowych. Obsługa konkursów i loterii wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego, wiedzy i doświadczenia, dlatego najlepiej powierzyć ją sprawdzonym wykonawcom. Można też skorzystać z gotowych narzędzi do ich obsługi jak platforma Epsilo oferowana przez Teleaudio Dwa — lidera rynku w zakresie płatności mobilnych. W artykule wyjaśnimy jak zorganizować konkurs i loterię SMS i jakie są różnice między nimi, a także jak je promować.

Co to są konkursy i loterie SMS ?

Konkursy i loterie SMS to przynoszące natychmiastowe i długofalowe efekty narzędzia promocyjne. Ich celem może być wzrost sprzedaży, skuteczne wprowadzenie na rynek nowej usługi lub produktu, lub budowanie lojalności klientów wobec marki. Mimo że służą do realizacji tych samych celów, są między nimi pewne różnice. Zatem co to jest konkurs, a co loteria SMS?

Loteria SMS jest grą losową, której wynik zależy od przypadku. Zasady jej organizacji określa ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. Jej warunki określa regulamin. Nagrody mogą mieć postać rzeczową lub pieniężną. Ta forma wymaga spełnienia przez organizatora kilku wymogów formalnych. Przede wszystkim musi on uzyskać zezwolenie od dyrektora izby administracji skarbowej właściwej dla jego siedziby, a także zgłosić organizowaną loterię do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Konkursy na SMS w odróżnieniu od loterii są pozbawione elementów losowości, tzn. o wyłonieniu ich zwycięzcy lub zwycięzców i przyznaniu nagród nie może decydować przypadek. Wybrana przez organizatora komisja konkursowa w sposób opisany w regulaminie konkursu wyłania osoby, które np. wymyślą najlepsze hasło lub wykonają określone zadanie lepiej, lub szybciej od pozostałych. W tym przypadku nie jest potrzebne żadne zezwolenie, a jedynie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji jak regulamin SMS.

Regulamin konkursu SMS — co powinien zawierać?

Regulamin konkursu SMS stanowi główny dokument określający dokładnie przebieg konkursu. Jest również potrzebny przy uzyskaniu zgody operatorów telekomunikacyjnych na uruchomienie konkursu z wykorzystaniem usługi SMS Premium Rate. Odpowiednio sformułowana treść regulaminu powinna być przejrzysta i nie pozostawiać wątpliwości interpretacyjnych w razie ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

Prawidłowo sformułowany regulamin konkursu SMS musi zawierać:

 • pełne dane organizatora,
 • czas, w którym konkurs będzie przebiegał,
 • bardzo dokładny opis zasad uczestnictwa,
 • opis rodzaju SMS wysyłanych przez klienta, a także treść odpowiedzi systemu,
 • koszty wysyłanych SMS-ów konkursowych,
 • taryfikator SMS, według którego konkurs będzie prowadzony,
 • listę nagród oraz ich wartość wraz z określeniem kto odprowadza podatek od ich wartości, jeśli jest taki obowiązek,
 • zasady wyłaniania zwycięzców,
 • określenie podmiotu odpowiedzialnego za wytypowanie zwycięzców,
 • sposób przekazywania nagród wygrywającym,
 • zasady rozpatrywania reklamacji uczestników konkursu.

Jak zorganizować konkursy i loterie SMS?

Wiadomo już, jakie wymagania formalne trzeba spełnić przy każdej z tych akcji promocyjnych, ale równie ważne jest określenie ich:

 • celu — może nim być np. budowanie rozpoznawalności marki, wzrost sprzedaży, pozyskanie nowych lub lojalności stałych klientów,
 • grupy docelowej — jej określenie pomaga dopasować rodzaj i formułę akcji, która będzie inna dla klientów indywidualnych niż dla biznesowych,
 • przebiegu, w tym czasu trwania, który jest istotny do mierzenia efektów działań,
 • sposobu promocji konkursu lub loterii i czasu jej trwania, tak aby nie tylko przyniósł optymalne efekty, ale i pozwolił na ich zmierzenie.

Skuteczność konkursu albo loterii SMS można zmierzyć za pomocą wskaźnika Response Rate, określającego procentowo ilość osób spełniających warunek promocji lub wzrost sprzedaży w wyniku akcji marketingowej.

Oprócz powyższych czynników podczas organizacji tego typu wydarzeń trzeba oczywiście zadbać o stronę techniczną, która zapewni ich prawidłowy i terminowy przebieg.

Jak promować konkursy i loterie SMS?

Podczas trwania każdej akcji marketingowej kluczowym elementem jest promowanie jej właściwymi materiałami reklamowymi. Mogą to być ustawione w różnych miejscach standy czy wobblery, materiały drukowane jak ulotki, plakaty, nadruki na opakowaniach produktów, a także internetowe bannery czy strony z informacjami o nich. Umieszczone na nich informacje muszą być spójne i zawierać najważniejsze informacje jak:

 • zasady akcji,
 • koszt udziału, czyli SMS-a,
 • czas trwania,
 • daty losowań (przy loterii),
 • podanie miejsca, w którym można zapoznać się z regulaminem.

Bardzo ważne jest także, aby wszystkie te materiały były dostarczane terminowo do miejsc ich dystrybucji oraz były stale uzupełniane. Dzięki ich odpowiedniemu wyeksponowaniu łatwiej jest osiągnąć założone cele konkursu lub loterii SMS.

Podsumowanie

Zorganizowanie tego typu akcji promocyjnych jest przedsięwzięciem wymagającym skoordynowania wielu działań w jednym czasie. Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednia platforma do obsługi. Idealnie nadaje się do tego Epsilo od Teleaudio Dwa, platforma stworzona do kompleksowej obsługi konkursów i loterii wykorzystujących wiadomości SMS Premium. To rozwiązanie jest dostępne z poziomu przeglądarki i nie wymaga żadnej dodatkowej infrastruktury technicznej. Organizator może sam zdefiniować nowy serwis, uruchomić go, przetestować i sprawdzić raport obrazujący przepływ wiadomości.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu lub loterii SMS jest dość skomplikowanym przedsięwzięciem, jednak efekty i korzyści, jakie przynosi organizatorom, są tego warte.

NASI PARTNERZY