PL EN

Organizacja konkursów loterii SMS – jak to zrobić?

Organizowanie wydarzeń z elementami współzawodnictwa dla Klientów to skuteczne narzędzie marketingowe. Obsługa takich konkursów czy loterii SMS wymaga dobrego przygotowania pod względem prawnym i koordynacyjnym. Jednak korzyści w postaci budowania pozytywnego wizerunku marki oraz wzrostu sprzedaży są bardzo wymierne. Oto, na co trzeba zwracać uwagę, szykując takie akcje.

Konkurs a loteria — różnice

Konkurs jest kampanią marketingową mogącą polegać np. na wymyśleniu hasła, podaniu trafnej odpowiedzi czy najlepszym wykonaniu zadania. O wyborze zwycięzcy zgodnie ze szczegółową procedurą opisaną w regulaminie decyduje komisja konkursowa. Nie ma tutaj elementu losowości jak przy loteriach. Konkurs SMS nie wymaga zezwoleń na organizację, a jedynie przygotowania zgodnego z prawem regulaminu.

Loteria jest natomiast grą losową, której organizacja podlega ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r., wynik zależy od przypadku, warunki określa regulamin, a nagrody mają postać pieniężną lub rzeczową. Można wyróżnić dwa rodzaje loterii:

  • audioteksowe, w których bierze się udział przez wysłanie SMS lub wykonanie odpłatnego połączenia telefonicznego;
  • promocyjne, w których można uczestniczyć przez nabycie towaru, usługi czy innego dowodu udziału, uprawniającego do losowania nagrody.

Aby przeprowadzić loterię, organizator musi uzyskać zezwolenie, którego udziela dyrektor izby administracji skarbowej. Dodatkowo trzeba zgłosić organizację loterii trzeba do właściwego terytorialnie naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Oczywiście w obu przypadkach potrzebny jest także system elektroniczny do przyjmowania zgłoszeń SMS.

Ustalenie celu i grupy docelowej konkursu lub loterii SMS

Kiedy wiadomo, jak od strony prawnej zorganizować loterię lub konkurs SMS Premium, pora na ustalenie celu i grupy docelowej. Celem może być np. budowanie rozpoznawalności marki, pozyskanie nowych Klientów, wzrost sprzedaży czy lojalności. W zależności od niego wybiera się formę akcji promocyjnej. Jeżeli wyniki mają być osiągnięte szybko konkurs ze względu na mniejsze formalności, może okazać się lepszy.

Wybierając grupę docelową, trzeba zastanowić się jaki rodzaj akcji, a tym samym jej forma lepiej na nią zadziała. Inaczej z pewnością organizuje się promocję dla klientów indywidualnych i biznesowych. Ważnym czynnikiem jest też długość trwania wydarzenia, zwłaszcza ze względu na mierzenie jego wyników.

Wybór odpowiednich mechanizmów konkursów i loterii SMS

Mechanizm działania akcji marketingowych musi być zrozumiały i prosty. Dzięki temu trafi do większej liczby odbiorców i przyniesie lepszy efekt. Ważny jest też element oryginalności, który na długo może zapaść w pamięć Klientów.

Przy loteriach mechanizm określa ich losowość. Trzeba tylko wybrać częstotliwość losowań, uwzględniając budżet i czas trwania promocji. W konkursach musi już zostać opracowany i to w zgodzie z założonym regulaminem, może on wyglądać np.tak:

  • zakup produktu i zachowanie paragonu,
  • wysłanie o określonej godzinie SMS z hasłem PROMOCJA,
  • wygrana osoby, która zrobi to najszybciej.

Kontrola i mierzalność efektów

Celem organizacji konkursów lub loterii SMS jest osiągnięcie postawionych przed nimi efektów. Dlatego przez cały czas trwania promocji organizator powinien kontrolować jej przebieg poprzez sprawdzanie rozmieszczenia i dostępności materiałów reklamowych oraz pracy personelu, który ma za zadanie informować o zasadach akcji, zachęcając do udziału.

Sposoby mierzalności można ustalać dowolnie na podstawie własnych założeń, wcześniejszych działań marketingowych tego typu lub posiłkując się opracowanymi już przez badaczy metodami, np. tzw. wskaźnikiem odpowiedzi Response Rate.

Czy można organizować konkursy i loterię SMS samodzielnie?

Przeprowadzenie loterii lub konkursu SMS to przedsięwzięcie, które wymaga koordynacji wielu działań w jednym czasie. Potrzebne jest tu doświadczenie, wiedza i co bardzo ważne odpowiednie zaplecze techniczne. Dlatego, jeśli potencjalny organizator zamierza przeprowadzić tego typu działania marketingowe po raz pierwszy najlepiej powierzyć organizację profesjonalnemu wykonawcy. Zadba on w całości lub określonej części o stronę techniczną wydarzenia, zapewniając jej prawidłowy i terminowy przebieg.

Znaczenie technologii przy organizacji konkursów i loterii SMS

Przygotowanie panelu elektronicznego do obsługi tego typu akcji promocyjnych ma kluczowe znaczenie. Warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań oferowanych przez liderów rynku w zakresie płatności mobilnych jak Teleaudio Dwa. Oferuje on platformę Epsilo do kompleksowej obsługi konkursów i loterii wykorzystujących wiadomości Premium SMS. System jest prosty w obsłudze, użytkownik w ciągu kilku minut może zdefiniować nowy serwis, uruchomić go, wykonać test i obejrzeć raport obrazujący przepływ wiadomości. To idealne dostępne z poziomu przeglądarki rozwiązanie dla organizatorów, które nie wymaga żadnej dodatkowej infrastruktury technicznej.

NASI PARTNERZY